Jakość wody

Sprawozdania z badań wody 
w wodociągu / stacji uzdatniania:
SUW Charzykowy Link do sprawozdania
SUW Krojanty Link do sprawozdania
SUW Pawłowo Link do sprawozdania
SUW Ogorzeliny Link do sprawozdania
SUW Swornegacie Link do sprawozdania
SUW Lichnowy Link do sprawozdania
SUW Nieżychowice Link do sprawozdania