Zdalne odczyty

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje
o wdrażaniu systemu zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy.

   Tego typu rozwiązanie stanowi ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można dokonać w dowolnej chwili – nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności Właściciela.

   Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy w lokalach mieszkaniowych. Technologia bazuje na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy GZGK Sp. z o.o. nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

   Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość pobierania danych z odległości ok. 100 metrów.

Wodomierz objętościowy
Wodomierz objętościowy z nakładką zdalnego odczytu.

   Oprócz zwykłego przekazywania danych o zużyciu wody system sygnalizuje także ewentualne próby ingerencji poprzez  rejestrowanie prób rozłączenia nakładki z wodomierzem czy przyłożenie magnesu do wodomierza. Przekazuje także informacje o wstecznym przepływie wody, a poprzez ciągłe rejestrowanie przepływu wody umożliwia alarmowanie odbiorcy usług nawet o drobnych nieszczelnościach w instalacji wewnętrznej klienta (instalacji za wodomierzem). Dzięki temu można szybko zareagować na przeciek zapobiegając kosztom dla Użytkownika.

   Prosimy Naszych Odbiorców o udostępnianie miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa GZGK Sp. z o.o.

   W celu rozliczenia zużytej wody na cele ogrodowe, istnieje możliwość wymiany przez pracowników Spółki (za odpłatnością) wodomierza "zwykłego" na przystosowany do zdalnego odczytu. W tym przypadku rozliczenie zużycia wody na w/w cele, następować będzie automatycznie bez konieczności podawania stanu wodomierza ogrodowego przez Odbiorcę.

   Wdrożenie nowych technologii wpływa znacząco na poprawę komfortu życia. Eliminacja błędów podczas spisywania liczników czy brak wizyt inkasentów – to tylko nieliczne z udogodnień. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr telefonu: 52 397 2450 (Biuro Obsługi Klienta) lub 52 396 3737 (Dział techniczny).

   Aktualne informacje o wymianach wodomierzy w poszczególnych miejscowościach, dostępne są na naszej stronie internetowej gzgkchojnice.pl (w zakładce Aktualności).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.