Zdalne odczyty

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu wdrażania systemu zdalnego (radiowego) odczytu wodomierzy.

   Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili – nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności Właściciela.

   Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy w lokalach mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy GZGK Sp. z o.o. nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

   Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości ok. 100 metrów.

Wodomierz objętościowy
Wodomierz objętościowy z nakładką zdalnego odczytu.

   Oprócz zwykłego przekazywania danych o zużyciu wody system sygnalizuje także ewentualne próby ingerencji poprzez  rejestrowanie prób rozłączenia nakładki z wodomierzem czy przyłożenie magnesu do wodomierza. Przekazuje także informacje o wstecznym przepływie wody, a poprzez ciągłe rejestrowanie przepływu wody umożliwia alarmowanie odbiorcy usług nawet o drobnych nieszczelnościach w instalacji wewnętrznej klienta (instalacji za wodomierzem). Dzięki temu można szybko zareagować na przeciek zapobiegając kosztom dla Użytkownika.

   Prosimy Naszych Odbiorców o udostępnianie miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa GZGK Sp. z o.o.

   W celu rozliczenia zużytej wody na cele ogrodowe, istnieje możliwość wymiany wodomierza ogrodowego na wodomierz z nakładką do zdalnego odczytu przez pracowników Spółki za odpłatnością. W tym przypadku rozliczenie zużycia wody na w/w cele, następować będzie automatycznie bez konieczności podawania stanu wodomierza ogrodowego przez Odbiorcę.

   Jeżeli Nabywca nie zdecyduje się na montaż wodomierza ogrodowego z nakładką, zobowiązany będzie do podawania stanu wodomierza ogrodowego w każdym okresie rozliczeniowym pod numerem telefonu: 52 397 24 50 (Sekretariat) lub 52 396 37 35 (Księgowość) bądź przez formularz na stronie internetowej Spółki.

   Wdrożenie nowych technologii wpłynie znacząco na poprawę komfortu życia mieszkańców. Eliminacja błędów podczas spisywania liczników czy brak wizyt inkasentów – to tylko nieliczne z udogodnień. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod nr telefonu: 52 397-24-50 (Sekretariat) lub 52 396-37-37 (Dział techniczny).

   Aktualny harmonogram wymiany wodomierzy w poszczególnych miejscowościach dostępny jest na naszej stronie internetowej www.gzgkchojnice.pl

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.