Firma

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Drzymały 14, 89- 620 Chojnice
Biuro Obsługi Klienta: ul. Ustronna 12, Charzykowy
Telefon : 52 397 24 50
Fax : 52 396 18 66
e – mail : gzgk@gzgkchojnice.pl
BDO: 000325549, KRS: 0000263360, NIP: 5552032319, REGON: 220301205.

Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek 700 - 1500

 

  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Chojnicach został utworzony na podstawie uchwały Nr XLIV/581/2006 z dnia 26.10.2006 roku Rady Gminy Chojnice. Spółka działa wyłącznie na terenie Gminy Chojnice, bez możliwości prowadzenia działalności poza jej terenem.

  Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie potrzeb ponad 18 tyś. mieszkańców jak również zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych na terenie działania w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności Gminy Chojnice takich jak:

zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod-kan.