Materiały do pobrania

Tabela cen taryfy na lata 2023/24

Powrót do taryf wod-kan

TARYFA
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie Gminy Chojnice
w okresie od dnia 08.10.2023 r. do dnia 07.10.2024 r.

1. Wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. W-1

Indywidualne
gospodarstwa domowe i rolne,
rozliczane na podstawie
wskazań wodomierza głównego.

Cena taryfowa

zł/m3 5,07 5,48

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,25 0,271

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,82 5,211
2. W-2 Odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe i rolne, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz woda na cele przeciwpożarowe i publicznych zdrojów oraz zraszania publicznych ulic i zieleni
oraz inne nie wymienione w poz. 1.

Cena taryfowa

zł/m3 5,07 5,48

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,00 0,00

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 5,07 5,48

2. Wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. S-1

Indywidualne gospodarstwa
domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,37 18,76

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 7,01 7,572

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 10,36 11,192
2. S-2 Odbiorcy inni niż
indywidualne gospodarstwa
domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,37 18,76

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 3,51 3,792

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 13,87 14,972

3. Wysokość stawek miesięcznej opłaty abonamentowej:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena
netto brutto
1a.

Stawka opłaty abonamentowej

za odczyt woda  

zł/odczyt

1,27 1,37
1b. za odczyt ścieki   1,28 1,38
2a. Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie woda  

zł/rozliczenie

4,73 5,11
2b. za rozliczenie ścieki   4,73 5,11
3. Stawka opłaty abonamentowej gotowość woda  

zł/miesiąc

1,79 1,93
4. Stawka opłaty abonamentowej gotowość ścieki  

zł/miesiąc

5,54 5,98

___________________________________
1 Dopłata na podstawie uchwały nr XXVIII/480/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 października 2021 r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

2 Dopłata na podstawie uchwały nr XXVIII/481/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 października 2021r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.