Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego - informacja

Zarząd
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Charzykowy

informuje, że w konkursie na stanowisko Głównego Księgowego
- złożono 5 aplikacji,
- z 3 kandydatkami spełniającymi wymagania formalne, przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne,
- w wyniku rozmów kwalifikacyjnych, wyłoniono kandydatkę, której przedstawiono propozycję zatrudnienia.

Informacja o wyborze - po zaakceptowaniu warunków przez kandydatkę i jej zatrudnieniu, zostanie opublikowana
 na portalu Spółki oraz  podmiotowej stronie BIP Spółki w zakładce Oferty pracy.