WFOŚiGW

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że korzysta z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy realizacji zadania p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Chojnice”

Koszt kwalifikowalny zadania wynosił 1.306.350,00 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW wynosiło 690.000,00 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul. Brzozowej w miejscowości Chojniczki oraz osiedlową oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w miejscowości Klosnowo.

Wartość zadania wynosiła 1.162.056,51 zł netto, wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” z Chojnic.